Wij zijn VOI Advocaten

Gespecialiseerd in fiscaal procesrecht en financieel strafrecht. Als slagvaardig team van ervaren en bevlogen professionals zetten wij ons elke dag in voor cliënten die een (dreigend) geschil hebben met de Belastingdienst, FIOD of het Openbaar Ministerie. Het gaat dan vaak om bestuursrechtelijke of strafrechtelijke onderzoeken en om geschillen en procedures waarin geldstromen, fiscale aspecten en financiën een belangrijke rol spelen. Zaken waar ook emoties hoog op kunnen lopen en reputatie op het spel staat. Wij kennen deze wereld en de wegen die leiden naar oplossingen. Zowel in het binnen- als het buitenland. Als fiscaal advocaten en strafrechtadvocaten halen wij onze energie en motivatie uit het verdedigen van uw belangen en uit het feit dat de kans op succes het grootst is, als wij het samen doen. Daarbij realiseren wij ons goed dat elke situatie anders is en maatwerk vraagt. Hoewel we nooit garanties kunnen geven, hebben wij binnen VOI advocaten allemaal hetzelfde doel: uw zaak zo goed als mogelijk succesvol tot een einde brengen. Daarom is ons motto: Samen succesvol.

WAAROM VOI

De naam VOI heeft voor ons meerdere betekenissen. Zo staan de letters allereerst voor onze kernwaarden Vooruitstrevend, Oplossingsgericht en Integer. Daarnaast betekent VOI in het Italiaans ‘je’, ‘jullie’, ‘u’. De naam bevestigt hiermee onze bedrijfsfilosofie, namelijk dat wij elke dag met veel plezier en energie onze kennis en ervaring inzetten om de belangen van u als cliënt te behartigen. Een leuk feitje is natuurlijk ook dat VOI een anagram is van de naam van de oprichter Ivo.

Het Besluit Pensioenen Internationale Organisaties: lang gewacht, toch gekregen, het nieuwe Besluit gewikt en gewogen

Met ingang van 24 augustus 2022 is het Besluit Pensioenen Internationale Organisaties (hierna: het Besluit) in werking getreden. Dit Besluit bevat beleid over de langlopende kwestie inzake de fiscale behandeling van pensioenuitkeringen van Gecoördineerde Internationale Organisaties. In het betreffende Besluit is beoogd een oplossing te vinden voor de problematiek verband houdende met de belastingheffing van pensioenuitkeringen van deelnemers….

De Raad van State heeft de koers verlegd

In september 2019 heeft de burgemeester van Harderwijk gelast een woning te sluiten voor de duur van zes maanden. De politie had namelijk – nadat er een anonieme melding binnen was gekomen dat er drugs zou worden verhandeld – na het instellen van een onderzoek (inderdaad) een forse hoeveelheid verschillende soorten drugs aangetroffen en kunnen vaststellen dat leden van het gezin vanuit die woning in drugs handelden.