COOKIES

Om gebruikers/bezoekers van onze website gelegenheid te bieden om zo volledig mogelijk gebruik te maken van de functies van de website, plaatsen wij “cookies” op het apparaat waarmee de gebruiker onze website bezoekt. Ook wordt er informatie afgelezen van de browserinstellingen van de gebruiker. Deze cookies kunnen worden gebruikt om de website te optimaliseren. De informatie die wordt verzameld kan verstrekt worden aan derden, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

Alle informatie die bezoekers van de website verstrekken aan VOI advocaten wordt als vertrouwelijk beschouwd. Deze gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden, tenzij dit expliciet kenbaar is gemaakt, bij wet wordt vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

INHOUD

De informatie op de site is zorgvuldig samengesteld en met zorg geschreven. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Toch kan het voorkomen dat informatie onvolledig, verouderd of onjuist is. In dat geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor mogelijke directe of indirecte schade die ontstaat door de inhoud van de informatie op de website van VOI advocaten. Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor andere websites die naar www.voiadvocaten.nl verwijzen. VOI advocaten behoudt het auteurs- en beeldrecht voor alle informatie op de site (tekst, logo’s, fotografie).