Skip to content

Ivo Leenders heeft zich als advocaat gespecialiseerd in het fiscaal en aanverwant strafrecht (FIOD zaken), fiscale (boete) procedures (formeel belastingrecht), procedures over de invordering van belastingen (procedures tegen de ontvanger, zoals bestuurders-, keten- en inlenersaansprakelijkheid) en kwesties betreffende de uitwisseling van informatie tussen landen.

Ivo verzorgt regelmatig lezingen en is gastdocent formeel belastingrecht aan de Maastricht University en Invorderingsrecht aan de Tilburg University.

Hij is lid van diverse verenigingen, waaronder de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen, de Vereniging voor Belastingwetenschap en de International Bar Association (IBA). Ivo is officer van de Business Crime Committee van de IBA en lid van de Contactcommissie Bestuursrecht van de Orde van advocaten Breda-Middelburg, van het College van Afgevaardigden en de financiële commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ivo studeerde fiscaal recht aan de Maastricht University en burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit. Voor zijn beëdiging heeft hij ervaring opgedaan als adviseur bij een van de grote belastingadvieskantoren. Tot juli 2019 werkte Ivo ruim 16 jaar bij Hertoghs advocaten, waarvan de laatste zes jaar als partner.

Ivo Leenders

ADVOCAAT

+31 (0)85 902 96 20
+31 (0)6 188 72 048
ivo@voiadvocaten.nl

Charles van der Voort is vanaf 1 september 2019 als advocaat verbonden aan VOI advocaten.

Charles is gespecialiseerd in nationaal en internationaal strafrecht en zet zijn kennis, ervaring en deskundigheid in voor bedrijven, ondernemers en particulieren die een (dreigend) strafrechtelijke geschil hebben met opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie. Ook verleent Charles bijstand aan cliënten van VOI advocaten die behoefte hebben aan bijstand bij het naleven van wet- en regelgeving en die strafrechtelijke geschillen willen voorkomen.

Voordat Charles zich aansloot bij VOI advocaten was hij lange tijd werkzaam binnen het Openbaar Ministerie. Na zijn rechtenstudie in Leiden en de raio-opleiding van de rechterlijke macht, heeft hij ervaring opgedaan in een groot aantal omvangrijke en geruchtmakende strafzaken. Later is hij benoemd als leidinggevende op diverse posities binnen het Openbaar Ministerie. Zo vervulde hij onder meer de positie van landelijk hoofdadvocaat-generaal en hoofdofficier van justitie op diverse parketten. In die rol hield hij zich meer op strategisch niveau bezig met nationale en internationale strafzaken.

Charles van der Voort

ADVOCAAT

+31 (0)85 902 96 20
+31 (0)6 183 06 200
charles@voiadvocaten.nl

Arthur Reijnen heeft zich als advocaat gespecialiseerd in fiscale procedures, invorderingsrecht en fiscale strafzaken. Hij genoot zijn opleiding in Nijmegen. Na de afronding van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, studeerde Arthur Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij behaalde zijn master Fiscaal recht en schreef zijn scriptie over de aansprakelijkheid van de oud-aandeelhouder voor niet-betaalde belastingschulden van vennootschappen met een herinvesteringsreserve. Ook Arthur was tot 1 juli 2019 werkzaam bij Hertoghs advocaten.

Ook naast zijn studie is Arthur altijd zeer actief geweest. Zo zat hij twee jaar bij het dispuut als respectievelijk penningmeester en als voorzitter en liep hij zijn stages bij zowel PwC in Rotterdam als Ernst & Young in Utrecht. 

 “Mijn motivatie in mijn werk is mooi beschreven in een boek van Jules Verne: “Tout ce qui est dans la limite du possible doit etre et sera accompli.” (Alles wat binnen de grenzen van het mogelijke ligt, moet en zal bereikt worden – uit het boek: La Maison a vapeur, het Stoomhuis). Dit is waar het in mijn werk om draait en hier zet ik mij voor elke cliënt elke dag weer in”.

Arthur Reijnen

ADVOCAAT

+31 (0)85 902 96 20
+31 (0)6 284 933 08

Danny Braakman is sinds 1 januari 2020 werkzaam bij VOI advocaten, vanaf 28 augustus 2020 als advocaat. Danny houdt zich bezig met zaken die verband houden met het fiscaal en aanverwant strafrecht (FIOD-zaken), financiële strafzaken en fiscale (boete) procedures. Hij is in 2019 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, alwaar hij de master Fiscaal recht met een specialisatie in fiscaal straf- en procesrecht (formeel belastingrecht) heeft afgerond. Zijn scriptie schreef hij over de combinatie van het pleitbaar standpunt met een bestuursrechtelijke boete of strafrechtelijke vervolging bij een beroep op fraus legis (misbruik van recht).

Naast zijn studie heeft Danny onder andere bijles gegeven in de inleidende vakken over fiscaal recht en strafrecht. Voordat hij bij VOI begon, werkte Danny bij een advocatenkantoor, de universiteit en in de belastingadviespraktijk. Daarnaast was hij als voorzitter en penningmeester actief bij een studievereniging voor excellente rechtenstudenten.

Danny Braakman

ADVOCAAT

+31 (0)85 902 96 20
+31 (0)6 146 831 08

Trisha Kessels is executive assistent. Dit betekent dat zij alle front- en backoffice werkzaamheden verricht en de advocaten in hun dagelijks werk ondersteunt. Onmisbaar dus voor het team. Vanaf 2012 werkte zij bij Hertoghs advocaten en daarvoor als assistent accountant bij diverse accountantskantoren.

”Mijn werkzaamheden zijn divers en ik moet snel kunnen schakelen, je kunt het vergelijken met tennis. Je moet goed kunnen accelereren, retourneren en gefocust zijn. Speel je een dubbel of een mix dan moet je goed op elkaar ingespeeld zijn en uiteraard is goede communicatie van groot belang. Zo is dat ook op kantoor. Tenslotte ben je aan het spelen om te winnen, om het beste uit jezelf en de anderen te halen en met elkaar het beste eindresultaat te bereiken.”

Trisha Kessels

EXECUTIVE ASSISTENT

+31 (0)85 902 96 20
+31(0)6 414 399 50
trisha@voiadvocaten.nl

 

VACATURES

Wij zijn altijd op zoek naar talentvolle, enthousiaste collega’s die ons team kunnen versterken. Dus heb je interesse, schroom dan niet om een brief te schrijven. Houd voor vacatures bij VOI advocaten ook onze website goed in de gaten. Wie weet zit er binnenkort wel iets voor jou bij.

nl_NL

Om gebruikers/bezoekers van onze website gelegenheid te bieden om zo volledig mogelijk gebruik te maken van de functies van de website, plaatsen wij “cookies” op het apparaat. Lees ze hier.