FIOD-INVAL

FIOD-inval? Neem direct contact op!

Een bezoek van de FIOD komt voor ondernemers, fiscalisten en accountants veelal onverwacht en is zeker niet iets wat dagelijks voorkomt. Het gaat vaak gepaard met veel spanning en kan stress oproepen bij u en uw medewerkers. Kent u de spelregels en uw rechten en plichten?

Een onderzoek van de FIOD kan zeer ingrijpend zijn en veel gevolgen hebben voor zowel u als uw omgeving. Niet alleen kunt u als verdachte worden aangehouden, ook kunnen uw huis of bedrijf volledig ondersteboven worden gehaald, waarbij computers en documenten in beslag kunnen worden genomen.

In deze animatie geven wij u tips over hoe om te gaan bij een bezoek van de FIOD.

Wat te doen bij een FIOD-inval?

De FIOD komt (meestal) onverwacht en zonder afspraak. Indien een onderzoek plaatsvindt in een bedrijfspand, is de receptie veelal het eerste aanspreekpunt. Het is belangrijk dat direct aan de FIOD-ambtenaren wordt gevraagd voor wie ze komen. Zorg er daarna voor dat de FIOD-ambtenaren worden begeleid naar een aparte (opgeruimde) kamer, zoals een spreekkamer of vergaderruimte. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat de FIOD vrijelijk rondloopt door het pand en werknemers en/of andere aanwezigen in het pand direct vernemen dat sprake is van een FIOD-inval of dat er al verklaringen worden opgenomen.

Vervolgens is het van belang dat u of een (andere) leidinggevende (of de directie) zo spoedig mogelijk wordt gewaarschuwd. Zorg ervoor dat u of een (andere) leidinggevende de FIOD niet alleen te woord staat, maar dat dit altijd met minimaal twee mensen plaatsvindt. Het is belangrijk om de FIOD te vragen wat het doel is van hun komst. Ook is het handig om te vragen naar de gegevens (naam, functie) van de betreffende FIOD-ambtenaren en die te noteren. Vraag ook onder leiding van wie de FIOD-inval plaatsvindt. Vergaar zo veel mogelijk informatie.

Als de FIOD een inval doet, adviseren wij u direct contact op te nemen met een (gespecialiseerde) advocaat. De advocaat kan dan namelijk direct ter plaatse komen om bijstand te verlenen en u wijzen op uw rechten en plichten. Wij adviseren u ook om nog geen antwoorden te geven op vragen van de FIOD, maar eerst overleg te plegen met een advocaat. Het kan zijn dat de FIOD u mededeelt dat u verplicht bent overal medewerking aan te lenen. Dit is echter lang niet altijd het geval, bijvoorbeeld als u of uw bedrijf verdachte is. Ook daarover kunt u het beste overleggen met een advocaat.

Ook als een inval bij u thuis plaatsvindt, adviseren wij u de FIOD te vragen op één bepaalde plek (bijvoorbeeld de gang of de keuken) te laten wachten. Neem zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat en geef de FIOD aan dat u op de komst van uw advocaat wil wachten. Gastvrijheid komt dan toch echt even op de tweede plaats.

Waarom een FIOD-inval?

Bij een FIOD-inval zijn er verschillende doelen mogelijk. Het is belangrijk om de FIOD te vragen waarom zij op de stoep staan. Ook is het belangrijk om te vragen of u (of uw bedrijf) verdachte of getuige is.

Het kan zijn dat de FIOD een vordering heeft tot uitlevering van bepaalde informatie en/of stukken, bijvoorbeeld in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar derden. Een aantal tips om rekening mee te houden bij een vordering tot uitlevering zijn:

  • Vraag om de kopie van de vordering van de FIOD;
  • Laat weten het niet eens te zijn met de uitlevering van stukken en leg dit schriftelijk vast;
  • Vraag om een redelijke termijn om aan de vordering van de FIOD te voldoen;
  • Geef alleen stukken die concreet door de FIOD worden gevorderd;
  • Maak kopieën van de uit te leveren stukken;
  • Doe stukken van geheimhouders (zoals advocaten en notarissen) in een gesloten envelop met de aanduiding “geheimhoudersstukken”. Informeer de betreffende geheimhouder hierover.

Ook kan het zijn dat de FIOD een doorzoeking wil doen. Bijvoorbeeld in verband met een te verrichten aanhouding van verdachten, voor het in beslag nemen van bepaalde stukken of het vastleggen van digitale informatie. Bij een doorzoeking ter inbeslagneming kan het dan bijvoorbeeld gaan om stukken zoals de boekhouding/administratie, elektronische bestanden of andere specifieke documenten. Een advocaat kan na de doorzoeking een klaagschrift opstellen en indienen tegen de inbeslagneming van stukken en/of de vastlegging van digitale informatie.

Doorzoeking FIOD

Indien sprake is van een doorzoeking is het van belang om direct contact op te nemen met een advocaat en de FIOD te vragen om met de doorzoeking te wachten tot de advocaat aanwezig is. Een advocaat kan u tijdens de doorzoeking wijzen op rechten en plichten en controleren of alles volgens de regels verloopt. Zo mag de FIOD in beginsel slechts zoekend rondkijken (geen kasten openbreken) en voor de hand liggende voorwerpen in beslag nemen. In bepaalde gevallen dient er ook toestemming te zijn van de officier van justitie of de rechter-commissaris, bijvoorbeeld als de FIOD wel kasten en/of lades wil openen. Indien een woning of kantoor van een verschoningsgerechtigde dient te worden betreden en doorzocht, schrijft de wet voor dat (in ieder geval bij de start van de doorzoeking) een rechter-commissaris die doorzoeking opent. Dat hoeft niet zo te zijn bij een doorzoeking in een bedrijfspand, toch komt het ook daar wel voor dat er een rechter-commissaris aanwezig is.

Aanhouding en verhoor FIOD

Indien u tijdens een FIOD-inval als verdachte wordt aangehouden, wordt u overgebracht naar een FIOD-kantoor of een politiebureau. Het is in een dergelijk geval altijd belangrijk om te vragen waar u precies van wordt verdacht. De FIOD zal u hier namelijk vervolgens als verdachte over willen verhoren. U heeft in een dergelijk geval recht op consultatiebijstand van een advocaat (overleg voorafgaand aan het verhoor) en op bijstand tijdens het verhoor. Een advocaat kan u ook dan wijzen op uw rechten (bijvoorbeeld het zwijgrecht) en een strategie met u bespreken. Wij adviseren u in ieder geval een beroep op uw zwijgrecht te doen totdat u hierover met een advocaat over heeft kunnen overleggen.

Getuigenverhoor FIOD

Het kan ook zijn dat de FIOD u tijdens of na de inval wil horen als getuige. U bent op dan niet verplicht om aan een dergelijk verhoor mee te werken. Het is in ieder geval belangrijk om de FIOD eerst te vragen waarover u als getuige wordt gehoord. Samen met een advocaat kunt u dan bespreken of u aan het getuigenverhoor wenst mee te werken of niet. Tijdens een eventueel getuigenverhoor bent u ook niet verplicht tot het antwoorden van vragen. Dit is alleen anders als u door de rechter-commissaris als getuige bent opgeroepen. Ook in dat geval is het verstandig met een advocaat te overleggen.

Advocaat FIOD-inval en verhoor FIOD

Bij VOI advocaten zijn wij gespecialiseerd in fiscale en financiële strafzaken (FIOD-zaken). Wij kunnen u bijstand verlenen tijdens en na een inval van de FIOD. Neem voor bijstand direct contact met ons op.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.