Bijstand bij controle belastingdienst

Boekenonderzoek
De Belastingdienst kan een belastingcontrole bij u uitvoeren. Dit wordt ook wel een ‘boekenonderzoek’ genoemd. Voor de controle heeft de belastinginspecteur verschillende bevoegdheden. Een boekenonderzoek is een van de meest voorkomende belastingcontroles, maar ook een fysiek bedrijfsbezoek kan plaatsvinden. Tijdens een belastingcontrole zal de Belastingdienst bijvoorbeeld kunnen controleren of u aan uw administratieplicht hebt voldaan en of u uw belastingaangiftes correct hebt ingediend.

Controlerapport
De Belastingdienst kondigt een belastingcontrole van te voren aan. Aan de hand van een belastingcontrole wordt een controlerapport opgesteld met daarin het standpunt van de Belastingdienst. Dit kan dan bijvoorbeeld zien op mogelijk te weinig betaalde belasting of er kan een boete worden aangekondigd. Het is mogelijk om uw zienswijze naar voren te brengen tegen de uitkomsten van het onderzoek, voordat het rapport definitief wordt gemaakt en er een mogelijke aanslag volgt.

Het is van groot belang dat u precies weet welke rechten en plichten u heeft tijdens een belastingcontrole. De fiscaal advocaten van VOI advocaten kennen de regels en de rechtspraak (ook) op dit punt en kunnen u bijstaan tijdens een belastingcontrole. Neem daartoe contact met ons op

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld