Bijstand bij controle boekenonderzoek belastingdienst

De Belastingdienst voert doorlopend allerlei controles uit, waaronder een controle van de administratie van ondernemingen. Dit laatste wordt ook wel een ‘boekenonderzoek’ genoemd. Voor deze controle heeft de belastinginspecteur diverse bevoegdheden. 

Boekenonderzoek controle Belastingdienst

Een boekenonderzoek is een van de meest voorkomende belastingcontroles, maar ook een fysiek bedrijfsbezoek kan plaatsvinden. Tijdens een belastingcontrole zal de Belastingdienst bijvoorbeeld kunnen vragen om uw administratie in te mogen zien, controleren of deze op orde is en u aldus aan uw administratieplicht hebt voldaan en of u uw belastingaangiftes aldus correct hebt ingediend. 

De Belastingdienst kondigt een belastingcontrole vaak van te voren (schriftelijk) aan. Dit is natuurlijk belangrijk zodat u tijd heeft om te weten te komen wat uw rechten en plichten zijn. Zo kunt u tijdens een controle verplicht zijn om informatie te verschaffen aan de inspecteur, maar zijn er ook uitzonderingen en grenzen. Zo mogen fiscale adviezen van uw belastingadviseur, correspondentie met uw advocaat of uw notaris niet worden opgevraagd. Het credo “vragen staat vrij” is zeker niet altijd van toepassing. Ook de inspecteur moet zich houden aan de wet, waaronder ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De Nationale Ombudsman heeft bijvoorbeeld in de Behoorlijkheidswijzer opgeschreven hoe de overheid zich dient te gedragen. Wanneer u tijdens een controle wilt worden bijgestaan door een ervaren advocaat, die weet wat wel en niet mag, dan kunt u het best in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met VOI advocaten.

Controlerapport Belastingdienst

Nadat een controle heeft plaatsgevonden, worden de bevindingen vastgelegd in een controlerapport, met daarin het standpunt van de Belastingdienst. Het rapport geeft dan een toelichting op de aanpak van de controle, de resultaten van de controle, opmerkingen over de boekhouding en eventueel aanbevelingen voor verbetering. Maar die bevindingen kunnen ook zien op mogelijk te weinig betaalde belasting, dat een boete wordt overwogen of aangekondigd of betrekking hebben op bewijsrechtelijke sancties die in het vooruitzicht worden gesteld (omkering van de bewijslast). U moet dan natuurlijk wel in staat worden gesteld daarop te reageren voordat het rapport definitief wordt gemaakt. Het controlerapport zal immers ook kunnen leiden tot belastingcorrecties, belastingaanslagen en boetes. 

Advocaat Belastingdienst boekenonderzoek

Het is van groot belang dat u precies weet welke rechten en plichten u heeft tijdens een belastingcontrole en wat de Belastingdienst wel en niet mag doen. De fiscaal advocaten van VOI advocaten kennen de regels en de rechtspraak op dit punt en kunnen u bijstaan tijdens een belastingcontrole. Neem daartoe contact met ons op.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.