Bezwaar en beroep

Bezwaar
Indien u het oneens bent met een belastingaanslag is het mogelijk om daar tegen bezwaar te maken. In een bezwaarprocedure kunt u uw standpunt ten aanzien van de belastingaanslag en een mogelijke boete en rente naar voren brengen. De inspecteur is dan verplicht om de belastingaanslag te heroverwegen. Daarnaast is de inspecteur verplicht om voor de hoorzitting alle op de zaak betrekking hebbende stukken, die ten grondslag hebben gelegen aan de belastingaanslag of de boete, ter inzage te geven.

Als fiscaal advocaten kunnen wij u bij uitstek bijstaan in een dergelijke procedure. Wij kunnen toetsen of de inspecteur zich aan de voorwaarden voor het opleggen van een belastingaanslag (zoals een navorderingsaanslag of naheffingsaanslag) of boete heeft gehouden en welke andere argumenten er zijn om de belastingaanslag vernietigd of verminderd te krijgen. Wij hebben ruime ervaring in het voeren van (succesvolle) procedures tegen de Belastingdienst.

Beroep
Indien de inspecteur uw bezwaar afwijst, is het mogelijk een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal in dat geval oordelen over de belastingaanslag en/of boete. Als fiscaal advocaten weten wij als geen ander hoe het is om voor de rechter te staan en beschikken wij over ruime proceservaring. Mocht uw geschil daarom tot de beroepsfase komen, dan kunnen wij u daarin vanzelfsprekend ook bijstaan.

Hoger beroep
Na een beroepsprocedure bij de rechtbank is het, indien nodig, mogelijk om in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof zal de zaak opnieuw beoordelen en een nieuwe uitspraak doen ten aanzien van het geschil.

Cassatie
Indien het gerechtshof het recht of de procesregels niet goed heeft uitgelegd of wanneer een uitspraak onvoldoende is onderbouwd is het nog mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad doet geen nieuw onderzoek naar de feiten, maar kan wel beoordelen of het gerechtshof het recht goed heeft toegepast.

Neem contact op met de fiscaal advocaten van VOI advocaten voor bijstand in fiscale procedures.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Om gebruikers/bezoekers van onze website gelegenheid te bieden om zo volledig mogelijk gebruik te maken van de functies van de website, plaatsen wij “cookies” op het apparaat. Lees ze hier.