Verzuimboete belastingdienst

De Belastingdienst kan u om verschillende redenen een boete opleggen. Er zijn verschillende soorten boetes mogelijk.

Verzuimboete

Zo heeft de inspecteur bijvoorbeeld de bevoegdheid een verzuimboete op te leggen bij het niet (tijdig) doen van belastingaangifte of het niet (tijdig) betalen (afdragen) van belasting.

Vergrijpboete

De inspecteur kan een vergrijpboete opleggen als het niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte te wijten is aan opzet of grove schuld. Ook het verwijtbaar te weinig betalen van belasting kan worden beboet.

Het is bovendien mogelijk om als belastingadviseur/accountant of bestuurder van een belastingplichtige een boete te krijgen als bijvoorbeeld medepleger of medeplichtige. Boetes van de Belastingdienst kunnen hoog oplopen (tot wel 100% of 300% van de belasting) en zijn zeker niet in alle gevallen terecht.

De fiscaal advocaten van VOI advocaten zijn gespecialiseerd in het verlenen van bijstand bij fiscale boeteprocedures. Neem gerust contact met ons op.

 

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld