Informatiebeschikkingen

Bij het niet voldoen aan een informatieverzoek van de Belastingdienst of wanneer u niet aan uw administratieplicht heeft voldaan kan de inspecteur een informatiebeschikking opleggen. In een dergelijke beschikking legt de inspecteur vast waar u niet aan heeft voldaan. De informatiebeschikking geeft u de mogelijkheid om daartegen in bezwaar, (hoger) beroep en cassatie te gaan. In een bezwaarschrift kan worden aangegeven waarom u vindt dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan of dat u het niet eens bent met de door de inspecteur gestelde vragen. Indien u niet in bezwaar gaat tegen een informatiebeschikking komt deze onherroepelijk vast te staan en treedt de ‘omkering en verzwaring van de bewijslast’ in werking. Het is dan aan u om te bewijzen dat een belastingaanslag onjuist is vastgesteld, hetgeen een lastige bewijspositie is. Het is daarom van belang om bij een informatiebeschikking meteen bijstand te vragen van een fiscaal advocaat. U kunt contact opnemen met VOI advocaten.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld