CORONA UPDATE

Wij willen u via deze weg laten weten dat wij er ook voor u zijn in tijden van het corona-virus.

We zullen onze werkzaamheden voortzetten op de manier die u van ons gewend bent. Onze medewerkers zijn allen telefonisch bereikbaar en hebben alle middelen om thuis te werken.  Ook is er steeds een kleine bezetting op ons kantoor, onder meer om de post in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat post tijdig kan worden verzonden.

Indien dat nodig is, bent u uiteraard op ons kantoor welkom. Besprekingen zullen wel zoveel mogelijk via de telefoon of digitale weg (Microsoft teams of Skype) worden gedaan. En mocht u bijstand nodig hebben ter plaatse, dan zullen we er ook voor u zijn.

Bij dit alles nemen we – net als u – uiteraard de richtlijnen van de overheid goed in acht. Verder hebben we op kantoor en thuis extra hygiëne maatregelen genomen en nemen we geen deel aan bijeenkomsten en evenementen. Dit om ervoor te zorgen dat we allen gezond blijven en we u ook in deze moeilijke tijd kunnen blijven bijstaan.

Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u ons zoals al aangegeven altijd bellen.