Vergrijpboete
Wat te doen bij een vergrijpboete van de Belastingdienst?

Heeft de Belastingdienst u laten weten dat een vergrijpboete dreigt. Of heeft u wellicht een vergrijpboete ontvangen? Wellicht wilt u graag weten wanneer de Belastingdienst een vergrijpboete kan opleggen? Welkom bij dé website voor meer duidelijkheid over de vergrijpboete.

Een vergrijpboete is een serieuze sanctie. Het is een boete die wordt opgelegd door de Belastingdienst, wanneer de Belastingdienst van oordeel is dat sprake is van een ernstig vergrijp. Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie dat u bewust geen belastingaangifte heeft gedaan, terwijl u dat wel behoorde te doen. Of u heeft bijvoorbeeld opzettelijk onjuist of onvolledig belastingaangifte of verwijtbaar te weinig belasting betaald. In dergelijke gevallen is de Belastingdienst bevoegd u een sanctie te geven. Dit is geregeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR).

Natuurlijk kan een vergrijpboete niet zomaar op de deurmat vallen. Vaak zal de Belastingdienst eerst onderzoek hebben gedaan, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een controle op uw belastingaangifte of naar aanleiding van een boekenonderzoek (zie bijvoorbeeld ook de website: boekenonderzoek.nu). Een boete zal dan vaak tegelijk met een belastingaanslag worden opgelegd.

Om een boete te kunnen opleggen, moet de Belastingdienst wel kunnen bewijzen dat u de fiscale wet- en regelgeving heeft overtreden. De Belastingdienst moet dus niet alleen stellen dat u bijvoorbeeld opzettelijk onjuist belastingaangifte heeft gedaan, maar zij moeten dit ook overtuigend kunnen aantonen. De bewijslast ligt bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal daarom een zogenaamd ‘boetedossier’ moeten opbouwen. Dit betreft een dossier met daarin informatie en stukken die kunnen dienen als bewijs voor het beboetbare feit. Het is belangrijk om te weten dat u – nog voordat de boete wordt opgelegd – recht heeft op inzage in dit boetedossier. Dit komt omdat u het recht heeft zich tegen de boete te verdedigen. Transparantie is essentieel. Nog voordat de boete wordt opgelegd, dient u in de gelegenheid te worden gesteld inzage te nemen in het boetedossier en de Belastingdienst te laten weten waarom de boete niet mag of kan worden vastgesteld.

Indien de Belastingdienst van mening is dat zij voldoende bewijs hebben om aan u een vergrijpboete op te leggen en dit vervolgens ook doen, heeft u het recht daar (tijdig) bezwaar tegen te maken. Dit kan dan bijvoorbeeld gelijktijdig plaatsvinden met het bezwaar tegen de belastingaanslag waarop de boete wordt vermeld. In de bezwaarprocedure dient de Belastingdienst opnieuw te beoordelen of de boete juist en terecht is. In bezwaar kan bijvoorbeeld aan de orde worden gesteld dat er onvoldoende bewijs is voor het beboetbare feit, dat geen sprake is geweest van opzettelijk handelen, dat het beboetbare feit niet aan uw schuld te wijten is of dat de vergrijpboete wellicht onredelijk hoog is vastgesteld.

Hoe kan VOI advocaten u helpen?

VOI advocaten is hét advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in formele belastingzaken en zodoende in het verdedigen van uw belangen bij een vergrijpboete van de Belastingdienst. Onze advocaten kennen de (spel)regels door en door en begrijpen de nuances van het

fiscale boeterecht. Bijvoorbeeld ook omtrent het beantwoorden van vragen van de Belastingdienst die zien op een boete (een ‘boeteonderzoek’).

VOI advocaten staat paraat bij het opvragen en bestuderen van het boetedossier om zo een proactieve, treffende en nauwkeurige verdediging te voeren tegen de vergrijpboete, ook in een eventuele bezwaarprocedure of tijdens het verdere vervolg. De advocaten van VOI advocaten staan vanaf het allereerste moment voor u klaar om te zoeken naar oplossingen en om te procederen waar nodig.

Uw zaak verdient de beste verdediging. Wacht niet tot het te laat is. Neem direct contact op met de advocaten van VOI advocaten.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.