TRUSTED ADVICE

Voor ondernemingen kan het lastig zijn om een goed overzicht te houden op alles wat er in het bedrijf gebeurt. Met als gevolg dat u als ondernemer onbedoeld en ongewild geconfronteerd kunt worden met zaken die fiscale (boete) of strafrechtelijke consequenties kunnen hebben. Zit u in zo’n situatie of wilt u dit juist voor zijn, dan kunt u voor trusted advice een beroep op ons doen. Het bespreken van deze kwesties met uw vaste adviseur of accountant brengt namelijk risico’s met zich mee. Hij of zij moet mogelijk melding doen bij de daartoe bestemde instanties. Los van dat u dat wilt voorkomen, brengt dit ook ongewenste spanningen in de werkrelatie met zich mee. Het delen van de situatie met een onafhankelijke en objectief deskundige van buiten, kan dan een oplossing bieden. Samen met u brengen wij de feiten, risico’s, scenario’s én oplossingen in kaart en zorgen wij er voor dat u in control blijft. Zo kan een langdurige en onzekere procedure worden voorkomen. Wij helpen u daarbij graag.

Soms is procederen de enige oplossing. Ook dan staan wij u met onze kennis en ervaring met raad en daad bij. 

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.