OVER ONS

Dat wij ons vak verstaan vinden wij vanzelfsprekend. Hier kunt u bij ons dan ook altijd op rekenen. Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om uw geschil tot het beste resultaat te brengen.

Binnen ons team én met cliënten werken wij samen aan de vraagstukken die voorliggen. En hebben wij andere specialistische kennis nodig? Dan hebben wij een uitgebreid netwerk van professionals in binnen- en buitenland om ons heen waaruit wij kunnen putten. Niet voor niets is ons motto dan ook: Samen succesvol.

VOORUITSTREVEND

Bij ons werken professionals met passie. Wij volgen ontwikkelingen in de markt en ons vak op de voet. Nationaal en internationaal, 24/7. Waar het waarde toevoegt voor onze klanten, voeren wij innovaties door in onze bedrijfsvoering. Dat versterkt onze deskundigheid. Onze medewerkers zijn ervaren, zonder op routine te varen. Wij blijven elkaar uitdagen om het beste uit onszelf en elkaar te halen, om u te kunnen helpen.

OPLOSSINGSGERICHT

Geen vraag of zaak is voor ons hetzelfde. Wij bieden dan ook maatwerk in hetgeen wij doen. Wij onderzoeken altijd of een zaak kan worden opgelost, als dat tenminste ook uw voorkeur heeft.

INTEGER

Onze cliënten vereisen discretie en zorgvuldigheid. Vertrouwelijkheid is voor ons daarom van het grootste belang. Ook bij persgevoelige zaken proberen we zoveel mogelijk om de zaak buiten het beeld van de media te houden en schakelen wij met deskundigen die negatieve berichtgeving kunnen helpen ombuigen.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.