Op zoek naar de beste advocaat?

Voor het verdedigen van uw belangen in een fiscaal geschil of een financieel strafrechtelijk proces, zoekt u natuurlijk  de beste advocaat die gaat voor het beste resultaat. Bij VOI advocaten werken wij elke dag weer aan de optimale juridische bijstand voor onze cliënten.  Dat doen we met een enthousiast team van bevlogen professionals. Zij zetten hun kennis en ervaring graag in om u te helpen. En is er andere specifieke kennis nodig? Dan kunnen we steunen op een groot en internationaal netwerk.

Op zoek naar de beste advocaat in fiscaal procesrecht?

De fiscale wetgeving word in Nederland steeds complexer en de wetgever stelt steeds meer eisen aan u als belastingbetaler. Dat zorgt er voor dat de kans op het maken van fouten ook steeds groter wordt. In zo’n situatie beschikt de  overheid over een arsenaal aan mogelijkheden om te komen tot de heffing en invordering van belastingen. Uiteraard moet de Belastingdienst zich ook aan de wet en regelgeving houden. De specialisten van VOI advocaten kennen de weg in dit woud van fiscale regelgeving en staan u hierin graag bij. Daarbij zoeken we altijd naar mogelijkheden om samen tot oplossingen te komen. Het lukt VOI advocaten dan ook vaak om zaken in de compromissoire sfeer tot een goed einde te brengen. Maar als het niet anders kan of u dit niet anders wilt, dan zijn we bereid om tot het uiterste te procederen. Waarbij wij het eerlijk aangeven,  als we menen dat procederen niet zinvol is.

Op zoek naar de beste advocaat in fiscaal en financieel strafrecht?

Onder financieel strafrecht verstaan we het strafrecht dat van financiële aard is of financiële consequenties heeft. Bij VOI advocaten zijn wij gespecialiseerd in zaken die te maken hebben met fiscale fraude (belasting), witwassen, valsheid in geschrifte en corruptie. Wij hebben ruime ervaring in dergelijke strafprocedures en de bijstand daarin aan verdachte personen en rechtspersonen. In al onze zaken zoeken we naar mogelijkheden om langdurige en onzekere procedures te voorkomen. Onze ervaring is dat ook in het strafrecht meer dan eens goede afspraken kunnen worden gemaakt met het OM. Lukt dit niet, dan procederen we als dat nodig is door tot aan de Hoge Raad.

Fiscaal advies nodig?

Ons kantoor heeft geen adviespraktijk. Wij staan onze cliënten bij in geschillen of dreigende geschillen met de Belastingdienst, de FIOD en het Openbaar Ministerie. Voor belastingadvies of ander juridisch advies beschikken wij over een uitgebreid netwerk waar wij u graag naar doorverwijzen.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.