Hulp bij FIOD inval

Deskundige bijstand bij FIOD inval: Wat te doen en hoe wij kunnen helpen

Wanneer de FIOD plotseling voor uw deur staat, kan dat veel stress veroorzaken. Begrijpelijk, gezien de mogelijke impact van een lopend strafrechtelijk onderzoek op u en uw omgeving. Ontdek hier wat de FIOD is, wat u kunt verwachten bij een inval, en hoe u het beste kunt handelen met onze professionele bijstand.

Wat is de FIOD?

De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Haar onderzoeksdomeinen omvatten onder andere belastingfraude, sociale zekerheidsfraude, faillissementsfraude, witwassen, btw-carrouselfraude en valsheid in geschrifte.

Hoe komt de FIOD bij u terecht?

Een FIOD-onderzoek begint met fraudesignalen van diverse instanties zoals de Belastingdienst, Douane, politie, UWV, of andere toezichthouders. Particulieren kunnen ook aangifte doen of tips geven aan het gespecialiseerde Team Criminele Inlichtingen (TCI) voor grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit.

Wat kunt u verwachten van een FIOD inval?

Bij een FIOD inval kunnen opsporingsambtenaren uw woning of onderneming doorzoeken en spullen in beslag nemen, zoals telefoons, computers en administratie. Ook kunnen (digitale) gegevens worden opgevraagd, aanhoudingen worden verricht en verhoren worden afgenomen.

Een FIOD inval in uw onderneming: 10 tips
 1. Begeleid de opsporingsambtenaren naar een aparte kamer.
 2. Waarschuw de leidinggevende.
 3. Houd er rekening mee dat telefoongesprekken kunnen worden afgeluisterd.
 4. Sta de opsporingsambtenaren met twee personen te woord.
 5. Stel vragen en noteer antwoorden.
  • Mag ik uw legitimatie zien?
  • Wat is het doel van uw komst?
 6. Neem contact op met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.
 7. Vraag de opsporingsambtenaren te wachten tot uw advocaat arriveert.
 8. Als verdachte heeft u het recht om te zwijgen.
 9. Maak achteraf aantekeningen van wat er is gebeurd en vraag om een proces-verbaal van inbeslagneming.
 10. Informeer uw advocaat over wat zich in de tussentijd heeft afgespeeld.

Doorzoeking van uw woning

De mogelijkheid bestaat dat de FIOD (ook) uw woning doorzoekt. De tien tips die hierboven staan, gaan bijna één op één op voor de situatie waarin uw woning wordt doorzocht. Een groot verschil is dat een doorzoeking van een woning alleen is toegestaan door de rechter-commissaris of door de officier van justitie. Voorafgaand aan de doorzoeking moet de functionaris die de leiding van de doorzoeking heeft zich legitimeren, een machtiging tonen van de rechter-commissaris en de redenen voor de doorzoeking noemen.

Hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bij een FIOD-inval raden wij aan direct een gespecialiseerde strafrechtadvocaat te bellen. Dit raden wij ook aan als u (slechts) wordt uitgenodigd voor een verhoor. De advocaten van VOI advocaten zijn gespecialiseerd in FIOD-zaken. Zij staan klaar om u in elke fase van het onderzoek bij te staan.

Neem voor hulp contact op via 085 – 90 29 620.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.