Vrijwillige verbetering / inkeer

Buitenlands vermogen

De Belastingdienst is door de toenemende internationalisering steeds vaker op de hoogte van verzwegen buitenlandse inkomsten of vermogen. Een goed voorbeeld hiervan is het openbaar maken van de zogenoemde Panama Papers. Indien de Belastingdienst er achter komt dat u inkomsten of vermogen heeft verzwegen, zowel op nationaal als internationaal niveau, kan dit leiden tot boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Inkeerregeling

Het is echter mogelijk om alsnog uit eigen beweging volledige openheid van zaken te geven en informatie over verzwegen inkomen of vermogen aan de Belastingdienst te verstrekken. U doet dan een vrijwillige verbetering, ook wel inkeren genoemd. Het is van belang dat u dit doet vóór de Belastingdienst op de hoogte is van uw verzwegen inkomen of vermogen. Hoewel de toepassing van de inkeerregeling per 1 januari 2020 opnieuw aanzienlijk is beperkt, kan vrijwillige verbetering van aangiften nog steeds leiden tot lagere boetes of strafverminderende omstandigheden.

Bij VOI advocaten kunnen wij u bijstaan tijdens een inkeerprocedure en vooraf de risico’s voor u inschatten. Neem contact met ons op.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.