Invordering

De Invorderingswet 1990 bevat regels over de invordering van belastingen. De wet kent aan de Ontvanger verschillende bevoegdheden toe om de belastingschuld te innen. Als belastingschuldige kunt u te maken krijgen met diverse vormen van invorderingsproblematiek.

Aanmaning

Als een belastingaanslag volgens de Belastingdienst niet binnen de daarvoor gestelde termijn is betaald, ontvangt u van de Belastingdienst een betalingsherinnering of een aanmaning. Op de aanmaning wordt een uiterste betaaldatum vermeld en worden aanmaningskosten in rekening gebracht.

Dwangbevel

Als niet binnen de aanmaningstermijn wordt betaald, wordt een dwangbevel betekend. In dat geval worden er bovenop de aanmaningskosten nog dwangbevelkosten in rekening gebracht. Dergelijke kosten kunnen hoog oplopen. Tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel kan in verzet worden gegaan en tegen de kosten kan eveneens worden opgekomen.

Beslag

Wordt de aanslag na het ontvangen van een dwangbevel niet betaald, dan kan de Belastingdienst eventueel ter verhaal beslag leggen op uw inkomen en/of eigendommen.

Uitstel van betaling

Daarnaast spelen ook vraagstukken over uitstel van betaling zich af in de invorderingssfeer. Als u uw belasting niet op tijd kunt betalen, is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen of een betalingsregeling te treffen. Ook kan uitstel worden gevraagd in het geval van een procedure tegen een aanslag.

Invorderingsgeschillen kunnen leiden tot bezwaar- en administratief beroepschriften en vereisen daarmee gespecialiseerde bijstand. Bij VOI advocaten kunnen wij u bijstaan bij geschillen omtrent de invordering van belasting. Neem gerust contact met ons op.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.