Internationale gegevensuitwisseling

Op grond van – voor Nederland – de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) wisselen de Belastingdiensten van verschillende landen steeds meer informatie met elkaar uit. Nederland vraagt informatie op in het buitenland en buitenlandse Belastingdiensten vragen ook informatie aan Nederland. Daarnaast wisselen landen ook informatie uit zonder een voorafgaand verzoek (spontane gegevensuitwisseling). In het huidige digitale tijdperk zal de automatische uitwisseling van gegevens steeds verder toenemen. De uitgewisselde informatie kan vervolgens de grondslag vormen voor het opleggen van belastingaanslagen, maar kan ook een aanleiding vormen voor de Belastingdienst om vragen te stellen of een onderzoek te starten. VOI advocaten heeft ruime ervaring met geschillen over internationale gegevensuitwisseling, dus neemt u bij een geschil direct contact met ons op.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.