Informatieverzoeken

Brief van de Belastingdienst

De Belastingdienst kan u verzoeken om informatie die van belang kan zijn voor de belastingheffing. Dit gebeurt (meestal) middels een zogenoemde ‘vragenbrief’. In principe bent u wettelijk verplicht om antwoord te geven op deze vragen, zolang geen sprake is van een ‘fishing expedition’ of de vragen niet relevant kunnen zijn voor de belastingheffing. Het onbeantwoord laten van de vragen kan leiden tot een informatiebeschikking, waarmee de Belastingdienst dan de bewijslast volledig bij u wil leggen. Vragen van de Belastingdienst kunnen echter ook zien op het mogelijk opleggen van een boete. U bent in beginsel niet verplicht om antwoord te geven op dergelijke vragen.

Advocaat brief Belastingdienst

Bij VOI advocaten hebben wij ruime ervaring met informatieverzoeken/vragenbrieven, dus neem bij een brief van de Belastingdienst gelijk contact met ons op.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.