Civiel kort geding

Bij het verkrijgen van informatie heeft de Belastingdienst de mogelijkheid deze informatie af te dwingen bij de civiele rechter. In een (openbare) kort gedingprocedure kunt u dan alsnog worden verplicht om te voldoen aan een informatieverzoek. Deze informatie kan worden gebruikt voor de belastingheffing, maar ook voor een mogelijke boete. Het is daarom van belang om zo snel mogelijk de hulp in te schakelen van een fiscaal advocaat. U kunt contact opnemen met VOI advocaten voor alle problemen omtrent een verzoek om informatie van de fiscus en dus ook voor bijstand bij een kort geding.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.