BTW-fraude

De Belastingdienst doet veel onderzoek naar (internationale) btw-fraude. Als ondernemer kunt u naar aanleiding van dergelijke onderzoeken geconfronteerd worden met naheffingsaanslagen omzetbelasting, al dan niet in combinatie met een boete. Gedurende het onderzoek of bij het opleggen van de naheffingsaanslag kan de Belastingdienst diverse correcties doorvoeren, zoals bijvoorbeeld de weigering van de toepassing van ‘vooraftrek’ of het ‘nultarief’.

Aftrek van voorbelasting

Als een ondernemer goederen of diensten afneemt met btw, dan is het in principe mogelijk om deze betaalde btw als voorbelasting af te trekken. Hierdoor drukt de btw niet op u als ondernemer.

Nultarief

Indien goederen worden geleverd aan een buitenlandse ondernemer binnen de Europese Unie, mag de Nederlandse ondernemer in beginsel het zogenoemde ‘nultarief’ toepassen. Dit betekent dat er 0% btw in rekening wordt gebracht ter zake van de intracommunautaire leveringen. De ondernemer moet aannemelijk maken dat de geleverde goederen naar de andere lidstaat zijn vervoerd en dat de goederen in de andere lidstaat zijn onderworpen aan de heffing van omzetbelasting. De Belastingdienst stelt nog wel eens te zware eisen aan de voornoemde bewijslast. Gesteld wordt dan bijvoorbeeld dat de ondernemer niet de juiste ‘boeken en bescheiden’ in zijn administratie heeft om het nultarief te mogen toepassen.

Wist of had moeten weten

Daarnaast verwijst de Belastingdienst in btw-procedures naar zogenoemde ‘waarschuwingsbrieven’ en wordt snel gesteld dat een ondernemer ‘wist of had moeten weten’ dat sprake is van btw-fraude (in het buitenland). Er wordt eenvoudigweg verwezen naar zogenoemde ‘ploffers’ of ‘missing traders’, terwijl de bewijslast van de Belastingdienst zwaarder is dan dat. De Belastingdienst kan dan alsnog 21% in rekening willen brengen bij de Nederlandse ondernemer of het recht op vooraftrek weigeren. 

Fiscaal advocaat btw-fraude

Bij VOI advocaten hebben wij ruime ervaring in bijstand bij btw-controles en procedures tegen naheffingsaanslagen omzetbelasting. Neem contact op met een van onze fiscaal advocaten.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.