Bezwaar en beroep

Bezwaar

Indien u het oneens bent met een belastingaanslag is het mogelijk om daartegen bezwaar te maken met een bezwaarschrift. Weet u niet hoe deze te maken? Daarvoor hebben wij een hulpmiddel gecreëerd: de bezwaarschrift generator. Deze kunt u hier vinden.

In een bezwaarprocedure kunt u uw standpunt ten aanzien van de belastingaanslag en een mogelijke boete en rente naar voren brengen. De inspecteur van de Belastingdienst is dan verplicht om de belastingaanslag te heroverwegen. In dat kader zal er een hoorzitting plaats vinden. Ook is het in sommige gevallen mogelijk met de Belastingdienst om tafel te komen om te bezien of het mogelijk is tot een gezamenlijke oplossing te komen. 

Daarnaast is de inspecteur verplicht om voor de hoorzitting alle op de zaak betrekking hebbende stukken, de stukken die ten grondslag hebben gelegen aan de belastingaanslag of de boete, ter inzage te geven. 

Als fiscaal advocaten kunnen wij u bij uitstek bijstaan in een dergelijke bezwaarprocedure. Wij kunnen toetsen of de inspecteur zich aan de voorwaarden voor het opleggen van een belastingaanslag (zoals een navorderingsaanslag of naheffingsaanslag) of boete heeft gehouden en beoordelen welke argumenten naar voren moeten worden gebracht die ertoe kunnen zorgen dat de belastingaanslag vernietigd of verminderd moet worden. Wij hebben ruime ervaring in het voeren van (succesvolle) procedures tegen de Belastingdienst.

Beroep

Indien de inspecteur uw bezwaar afwijst, is het mogelijk een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal in dat geval oordelen over de belastingaanslag en/of boete. Als fiscaal advocaten weten wij als geen ander hoe het is om voor de rechter te staan en beschikken wij over ruime proceservaring. Mocht uw geschil daarom tot de beroepsfase komen, dan kunnen wij u daarin vanzelfsprekend ook bijstaan. En wist u dat het ook mogelijk is om met de inspecteur afspraken te maken over een oplossing in deze fase? Ook dat houden we steeds voor ogen.

Hoger beroep

Na een beroepsprocedure bij de rechtbank is het, indien nodig, mogelijk om in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof zal de zaak opnieuw beoordelen en een nieuwe uitspraak doen ten aanzien van het geschil.

Cassatie

Indien het gerechtshof het recht niet goed heeft toegepast of een beslissing heeft gegeven die niet helemaal begrijpelijk is in het licht van de naar voren gebrachte feiten, is het mogelijk om daartegen in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad doet geen nieuw onderzoek naar de feiten, maar kan wel beoordelen of het gerechtshof het recht goed heeft toegepast.

Advocaat fiscale procedure

Neem contact op met de fiscaal advocaten van VOI advocaten voor bijstand in fiscale procedures.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.