Fiscaal advocaat

Zoekt u gespecialiseerde bijstand in uw geschil met de Belastingdienst of het Openbaar Ministerie?

Welkom op onze website. Wellicht heeft u juridische hulp nodig vanwege een aangekondigd boekenonderzoek of een controle door de Belastingdienst, of wellicht bent u het oneens met een belastingaanslag. Misschien bent u erachter gekomen dat er in het verleden fiscale fouten zijn gemaakt die u wilt oplossen. In dat geval bent u hier aan het juiste adres.

Via www.voiadvocaten.nl komt u op de website van dé expert op het gebied van fiscaal procederen. Daar vindt u de benodigde ondersteuning voor het oplossen van uw (potentiële) geschil.

Als u op zoek bent naar een advocaat of adviseur die u helpt bij het opzetten van een fiscale constructie, u adviseert bij voorgenomen bedrijfsopvolgingen, of uw belastingaangiften verzorgt, dan is deze website niet de geschikte plek voor u. Uiteraard zijn de advocaten van VOI advocaten bereid u zo nodig binnen hun omvangrijke en internationale netwerk te verwijzen.

Wat doet een fiscaal of belastingadvocaat?

Een fiscaal advocaat is gespecialiseerd in fiscale procedures, dus geschillen met de Belastingdienst. Dit kan variëren van bezwaar- of beroepsprocedures met betrekking tot belastingaanslagen, beschikkingen aansprakelijkstellingen of fiscale vergrijpboetes, tot strafrechtelijke procedures zoals een verdenking van belastingfraude. In alle situaties waarin u weerstand ondervindt van de Belastingdienst, bent u bij een fiscaal advocaat aan het juiste adres.

Indien u bijvoorbeeld een brief ontvangt van de Belastingdienst waar u het niet mee eens bent, of geconfronteerd wordt met een verplichting tot het aanleveren van informatie waarover u twijfelt, kan een fiscaal advocaat u effectief bijstaan. Een fiscaal advocaat is vertrouwd met het formele belastingrecht, dat zich bezighoudt met rechten en plichten omtrent het heffen en invorderen van belastingen. Deze regels zijn onder meer vastgelegd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Invorderingswet 1990 (IW). Een fiscaal advocaat kan onder andere bezwaarschriften indienen tegen aanslagen, (hoger) beroep of cassatieberoep instellen en de kwestie tot in hoogste instantie voor u behandelen. Tevens kan een fiscaal advocaat u bijstaan tijdens boekenonderzoeken of gesprekken met belastingambtenaren.

In situaties zoals een boekenonderzoek of fiscale controle door de Belastingdienst is het essentieel om te begrijpen welke stappen u moet ondernemen. Wanneer bent u verplicht om informatie te verstrekken en wanneer niet? Wat zijn de verplichtingen om mee te werken en in welke mate? Bovendien is het van groot belang om de consequenties van deze keuzes te begrijpen. Bent u bekend met de termijnen voor bezwaar en beroep en de vereisten waaraan deze formele geschriften moeten voldoen? En wat mag de Belastingdienst eigenlijk allemaal doen of juist niet?

Een ervaren fiscaal advocaat beschikt over de antwoorden op dergelijke vragen en kan u helpen uw kansen op succes te vergroten, terwijl hij u behoedt voor valkuilen die uw zaak kunnen bemoeilijken.

Wanneer is het van belang om een fiscaal of belastingadvocaat in te schakelen?

Het is raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium een specialist in te schakelen. Bent u namelijk volledig op de hoogte van alle regelgeving en bekend met zowel de mogelijkheden als de valkuilen? Verkeerde keuzes kunnen desastreuze gevolgen hebben.

Ook een fiscale procedure, zoals een bezwaarschriftprocedure of een gang naar de fiscale rechter (rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad), vereist specifieke kennis en ervaring op het gebied van procedureel belastingrecht. Het succes van deze procedures hangt uiteraard samen met een gedegen begrip van het materiële recht, dat wil zeggen de inhoudelijke aspecten van de fiscale discussie. Deze discussie kan variëren van de vraag of een aanslag op tijd is vastgesteld of aan alle eisen daarvoor is voldaan, tot de uitleg van de soms onduidelijke fiscale regelgeving. Dit alles vereist specifieke kennis en ervaring.

Het voeren van procedures is echt een vak apart. Het is daarom van groot belang om de juiste professionals tijdig in te schakelen. Selecteer niet zomaar een advocaat die louter streeft naar een langdurige juridische strijd, maar kies een advocaat die uw belangen vooropstelt en zowel de procedurele als de inhoudelijke materie goed in de vingers heeft. Een fiscaal advocaat onderzoekt bovendien of er alternatieve wegen zijn die kunnen leiden tot een voor u bevredigende uitkomst. Het draait niet alleen om de procedure zelf, maar ook om het streven naar een effectieve oplossing die aansluit bij uw specifieke behoeften. Zoekt u zo’n advocaat, kijk dan snel verder.

Waarom VOI advocaten?

Op het gebied van formele belastingzaken is VOI advocaten de gespecialiseerde partner die u zoekt. De advocaten van VOI advocaten zijn grondig bekend met de relevante regelgeving en rechtspraak en streven altijd naar de meest effectieve en efficiënte oplossingen. Bij VOI advocaten doen ze er alles aan om zaken succesvol af te ronden via procedures, constructieve gesprekken met belastingambtenaren, bemiddeling of mediation.

Indien u gespecialiseerde bijstand nodig heeft bij belastinggeschillen (bij onderzoeken en procedures over de heffing, invordering, boetes of strafrecht), raden wij u aan contact op te nemen met VOI advocaten. Hun diepgaande expertise in het formele belastingrecht, hun creativiteit en bewezen track record maken hen de ideale keuze om zowel particuleren, kleine als grote bedrijven bij te staan.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.