Valsheid in geschrifte

Bij een verdenking van valsheid in geschrifte gaat het om het opzettelijk vervalsen van schriftelijke of digitale documenten om deze als echt of onvervalst te gebruiken. Dit is strafbaar gesteld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. De verdenking kan ook gaan over alleen maar het gebruik maken van door een ander vervalste documenten. Daarbij kan het gaan om materiële valsheid (bijvoorbeeld het namaken van een handtekening) of intellectuele valsheid (bijvoorbeeld het opmaken van een factuur voor een niet geleverde dienst of product). Dit is strafbaar gesteld in artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Voorwaarden valsheid in geschrifte

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan dient te worden voldaan voordat gesproken kan worden van valsheid in geschrifte. Allereerst dient sprake te zijn van een geschrift. Dit begrip dient breed te worden opgevat. Het kan zowel gaan op een schriftelijk stuk als een elektronisch stuk. Zelfs een stempel kan worden aangemerkt als een geschrift.

Verder dient sprake te zijn van een document dat bestemd is tot bewijs van enig feit te dienen. Het geschrift moet dus als doel hebben om iets te bewijzen. Denk bijvoorbeeld aan een factuur die kan dienen als bewijs dat omzetbelasting (BTW) in aftrek mag worden gebracht.

Belangrijk is dat sprake is van het vervalsen of valselijk (doen) opmaken van een geschrift. Of het gebruik maken van een vervalst of valselijk opgemaakt stuk door een ander. Een stuk is vals indien de inhoud van het stuk in strijd is met de waarheid. 

Tot slot is van belang dat wordt bewezen dat sprake is van een oogmerk om het vervalste document te gebruiken alsof het echt en onvervalst is. 

Strafrechtadvocaat valsheid in geschrifte

De straffen voor valsheid in geschrifte kunnen hoog oplopen. Op valsheid in geschrifte staat namelijk een maximale gevangenisstraf van zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie. Het is daarom van belang om bij een verdenking zo snel mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat bij VOI advocaten.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.