Ontneming

Afpakken / ‘pluk ze’

Het Openbaar Ministerie kan op basis van artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht een vordering indienen tot ontneming van zogenoemd wederrechtelijk verkregen voordeel. In de volksmond wordt dit ook wel ‘afpakken’ genoemd of ‘pluk ze’-zaken. Een ontnemingsvordering wordt ingesteld indien het vermoeden bestaat dat u financieel voordeel heeft behaald uit een strafbaar feit. Een ontnemingsprocedure kan dan ook grote financiële gevolgen hebben. Tegenwoordig is het eerder regel dan uitzondering dat naast de strafprocedure ook een ontnemingsprocedure wordt opgestart.

Het Openbaar Ministerie hoeft niet aan te tonen uit welk specifiek strafrechtelijk feit het financiële voordeel afkomstig is, doch slechts dat sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit wordt veelal gedaan aan de hand van rekenmethodes die lang niet altijd blijken te kloppen.

Het is daarom goed om bij een ontnemingsprocedure een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in de arm te nemen. Neem contact met ons op.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.