Omkoping en corruptie

Omkoping is een vorm van corruptie. Het houdt in dat bijvoorbeeld bestuurders of werknemers van een bedrijf, maar bijvoorbeeld ook ambtenaren van de overheid, kunnen worden omgekocht.

Ambtelijke omkoping

Het omkopen van een ambtenaar, waarbij het in de praktijk soms helemaal niet duidelijk is of de ‘omgekochte’ wel een ‘ambtenaar’ is, is strafbaar gesteld in artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht (‘actieve omkoping’). Die ambtenaar is overigens zelf ook strafbaar als hij zich bewust (opzettelijk) heeft laten omkopen, bijvoorbeeld door een gift of dienst aan te nemen waarvan hij weet dat dit is gedaan met het doel hem iets te laten doen of juist na te laten. Dit heet ‘passieve omkoping’ en is strafbaar gesteld in artikel 363 van het Wetboek van Strafrecht. In de wet is dus zowel het omkopen (actief) als het je laten omkopen (passief) strafbaar gesteld. 

Niet-ambtelijke omkoping

Daarnaast kunnen ook niet-ambtenaren worden omgekocht. Het omkopen van een niet-ambtenaar, zoals werknemers of directeuren van een bedrijf, is strafbaar gesteld in artikel 328ter van het Wetboek van Strafrecht. En ook hier is de ‘omgekochte’ (niet-ambtenaar) zelf ook strafbaar als deze iets (niet) doet, waardoor de omkoper oneerlijke (zakelijke) voordelen weet te behalen.

De strafrechtelijke bestrijding van corruptie is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat geldt zeker ook in internationaal verband.

VOI advocaten is ervaren in het verlenen van bijstand bij omkoping- en corruptiezaken. Neem bij een verdenking contact met ons op.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.