Klaagschrift procedures

Op het moment dat door justitie beslag wordt gelegd op uw geld of goederen in het kader van een strafzaak of een ontnemingsprocedure, is het mogelijk een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Middels een klaagschrift kan worden getracht het beslag zo snel mogelijk op te heffen. Een klaagschrift kan ook dienen om inbeslaggenomen goederen, zoals administratie of gegevensdragers, zo snel mogelijk terug te krijgen. Het is van belang om direct een strafrechtadvocaat in te schakelen, omdat een klaagschrift zo snel mogelijk na het beslag of de inbeslagneming moet worden ingediend en verdere schade moet worden voorkomen. U kunt contact opnemen met VOI advocaten voor hulp bij het indienen van een klaagschrift.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.