FIOD zaken

FIOD inval

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. De FIOD doet onderzoek naar verschillende soorten verdenkingen van fraude, waaronder belastingfraude, sociale zekerheidsfraude, hypotheekfraude, uitkeringsfraude en verzekeringsfraude. Een opsporingsonderzoek van de FIOD start meestal naar aanleiding van een fraudesignaal, bijvoorbeeld vanuit de Belastingdienst, maar ook vanuit de samenleving (‘trendwatching’). Bovendien bestaan er binnen de FIOD teams, zoals het Team Criminele Inlichtingen (TCI), die gespecialiseerd zijn in het opsporen en bestrijden van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit, zoals witwassen en btw-carrouselfraude (belastingfraude). Daarbij werken zij ook samen met het Anti Money Laundering Centre (AMLC). 

Een strafrechtelijk onderzoek en/of een inval van de FIOD kunnen zeer ingrijpend zijn en veel gevolgen hebben voor u en uw omgeving. Niet alleen kunt u als verdachte worden aangehouden, ook kunnen uw huis (met toestemming van de rechter-commissaris) of bedrijf tijdens een doorzoeking volledig ondersteboven worden gehaald tijdens een FIOD-inval, waarbij computers en documenten in beslag kunnen worden genomen. Het is daarom van groot belang om zo snel mogelijk een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen. Wij kennen uw rechten en plichten en kunnen u daarin adviseren. Denk bijvoorbeeld aan uw recht om te mogen zwijgen (‘zwijgrecht’) indien u als verdachte wordt aangemerkt, of om uw recht om niet belastend tegen uw echtgeno(o)t(e) te verklaren (verschoningsrecht). 

Advocaat FIOD

Bij VOI advocaten weten wij hoe de hazen lopen en kunnen wij u direct bijstaan tijdens een FIOD-inval. Zie hier een animatiefilm met instructies over wat te doen in geval een bezoek van de FIOD. Staat de FIOD voor de deur, neem dan meteen contact met ons op.

FIOD verhoor

Verder kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor bijstand tijdens het opsporingsonderzoek, het verhoor en tijdens het mogelijk verdere verloop van de strafzaak.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.