Economisch strafrecht

Als ondernemer, maar ook als particulier (bestuurders, werknemers) kunt u te maken krijgen met steeds verdergaande regels op het gebied van economische wetgeving. Het economisch strafrecht omvat de strafbare feiten die zijn opgenomen in de Wet op de Economische Delicten (WED). Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). 

Wwft

De huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bestaat sinds 1 augustus 2008 en dient ter vervanging van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet Melding Ongebruikelijke transacties (Wet MOT). De wet bepaalt dat er een plicht bestaat om bij bepaalde aangewezen diensten een klant te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden. Dergelijke ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld aan de FIU, de Financial Intelligence Unit. De Wwft brengt voor dienstverleners die vallen onder de reikwijdte van de Wwft aldus diverse plichten met zich.

Wet op de economische delicten (WED)

Het niet-naleven van verplichtingen uit de Wwft is in bepaalde gevallen een strafbaar feit (economisch delict). In de Wet op de economische delicten (WED) staat welke verplichtingen precies vallen onder het economisch strafrecht. Dit is bijvoorbeeld het nalaten van cliëntenonderzoek of het niet melden van ongebruikelijke transacties. 

Indien de verdachte (kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn) geen opzet heeft gehad op het delict is sprake van een overtreding. Daarvoor kan maximaal worden opgelegd een hechtenis van zes maanden, een taakstraf of een geldboete van de vierde categorie.

Indien wel sprake is van het opzettelijk overtreden van de Wwft dan is sprake van een misdrijf. Daarvoor kan maximaal worden opgelegd een gevangenisstraf van twee jaar, een taakstraf of een geldboete van de vierde categorie.

Maakt een verdachte van het opzettelijk overtreden van de Wwft een gewoonte, dan wordt de maximaal op te leggen straf verhoogd naar een gevangenisstraf van vier jaar, een taakstraf of een geldboete van de vijfde categorie.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is in deze gevallen belast met de opsporing. De FIOD is een bijzondere opsporingsautoriteit. De FIOD doet bijvoorbeeld ook onderzoek naar de overtreding van fiscale wet- en regelgeving.

Bijzondere opsporingsdiensten

De opsporing en vervolging van al deze financieel economische delicten is de afgelopen jaren enorm gespecialiseerd. De onderzoeken worden regelmatig uitgevoerd door diverse bijzondere opsporingsautoriteiten. Zo is er bijvoorbeeld ook de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen de Inspectie SZW) die als opsporingsautoriteit onderzoek doet naar overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, of de NVWA die onderzoek doet naar overtreding van de Warenwet. 

Functioneel Parket

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafzaken waarin het onderzoek wordt uitgevoerd door bijzondere opsporingsautoriteiten. De vervolging wordt dan ook gedaan door gespecialiseerde officieren van justitie. Dat betekent dat ook advocaten zich in toenemende mate moeten specialiseren. 

Strafrechtadvocaat economisch strafrecht

Wij van VOI advocaten kunnen u – al dan niet in samenwerking met specifieke deskundigen juridische bijstand verlenen in onderzoeken door bijzondere opsporingsdiensten, zoals:

  • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)

  • Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

  • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Wij zorgen ervoor dat de risico’s voor u zo klein mogelijk worden gemaakt en de kans op succes het grootst is. Als het nodig is, dan procederen wij door zo lang als het kan en zolang dit in uw belang is. Maar we zoeken ook altijd naar mogelijkheden en oplossingen om een zitting te voorkomen.

In alle gevallen kunt u contact opnemen met VOI advocaten. Wij zullen met u bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.