Beslaglegging

In grote fraudeonderzoeken neemt de officier van justitie vaak de administratie van een bedrijf in beslag om de verdenkingen (nader) te kunnen onderzoeken. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie er bij dit soort zaken vaak zeker van zijn dat het wederrechtelijk verkregen voordeel later ook kan worden verhaald, bijvoorbeeld in een ontnemingsprocedure.

Inbeslagname

Daarom wordt vaak aan het begin van de procedure beslag gelegd op de administratie, dan wel op geld of goederen van de verdachte. Dit kan betekenen dat, omdat bijvoorbeeld bepaalde rekeningen niet meer kunnen worden gebruikt of de administratie weg is, de bedrijfsvoering helemaal stil komt te liggen.

Klaagschrift

Op het moment dat door justitie beslag wordt gelegd op uw geld of goederen in het kader van een strafzaak of een ontnemingsprocedure, is het mogelijk een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Middels een klaagschrift kan worden getracht het beslag op bijvoorbeeld een woning of een bankrekening zo snel mogelijk op te heffen. Een klaagschrift kan ook dienen om inbeslaggenomen goederen, zoals administratie of gegevensdragers, zo snel mogelijk terug te krijgen. Het is van belang om direct een strafrechtadvocaat in te schakelen, omdat een klaagschrift zo snel mogelijk na het beslag of de inbeslagneming moet worden ingediend en verdere schade moet worden voorkomen.

Bij VOI advocaten kunnen we namens u een verzoek indienen bij het Openbaar Ministerie om het beslag op te heffen. Indien nodig starten wij een klaagschriftprocedure op bij de rechtbank. U kunt daartoe contact opnemen met onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten.

onze expertise

Contact opnemen

    • *: Verplicht veld

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.