ONZE KENNIS EN KUNDE

Het oplossen van geschillen met de Belastingdienst, FIOD of OM, vraagt om visie, strategisch inzicht en focus. Daar zijn wij ons bij VOI advocaten maar al te goed van bewust. Veel van de zaken waar wij aan werken zijn complex en een oplossing is niet altijd dichtbij. Door onze doortastende, zorgvuldige aanpak, onze kennis, jarenlange ervaring en onze integriteit durven wij te stellen dat wij goed zijn in wat wij doen. U kunt bij ons terecht voor fiscale procedures, fiscale en financiële strafzaken en trusted advice.

Het is goed om te weten dat ons kantoor geen adviespraktijk heeft. Zo vullen wij geen belastingaangiften voor u in en adviseren wij niet over bijvoorbeeld het opzetten van fiscale structuren. In dat geval verwijzen wij u graag naar deskundige relaties in ons uitgebreide netwerk.

 

Het Besluit Pensioenen Internationale Organisaties: lang gewacht, toch gekregen, het nieuwe Besluit gewikt en gewogen

Met ingang van 24 augustus 2022 is het Besluit Pensioenen Internationale Organisaties (hierna: het Besluit) in werking getreden. Dit Besluit bevat beleid over de langlopende kwestie inzake de fiscale behandeling van pensioenuitkeringen van Gecoördineerde Internationale Organisaties. In het betreffende Besluit is beoogd een oplossing te vinden voor de problematiek verband houdende met de belastingheffing van pensioenuitkeringen van deelnemers….

De Raad van State heeft de koers verlegd

In september 2019 heeft de burgemeester van Harderwijk gelast een woning te sluiten voor de duur van zes maanden. De politie had namelijk – nadat er een anonieme melding binnen was gekomen dat er drugs zou worden verhandeld – na het instellen van een onderzoek (inderdaad) een forse hoeveelheid verschillende soorten drugs aangetroffen en kunnen vaststellen dat leden van het gezin vanuit die woning in drugs handelden. 

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.