COOKIES

Om gebruikers/bezoekers van onze website gelegenheid te bieden om zo volledig mogelijk gebruik te maken van de functies van de website, plaatsen wij “cookies” op het apparaat waarmee de gebruiker onze website bezoekt. Ook wordt er informatie afgelezen van de browserinstellingen van de gebruiker. Deze cookies kunnen worden gebruikt om de website te optimaliseren. De informatie die wordt verzameld kan verstrekt worden aan derden, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

Alle informatie die bezoekers van de website verstrekken aan VOI advocaten wordt als vertrouwelijk beschouwd en ook als zodanig behandeld. De gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden, tenzij dit expliciet kenbaar is gemaakt of bij wet is vereist.

INHOUD

De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld en met zorg geschreven. Toch kan het voorkomen dat informatie onvolledig, verouderd of onjuist is. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze website of de via deze website verkregen informatie. VOI advocaten B.V., haar aandeelhouder, directie en medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze website, de informatie daarop of de daaruit verkregen informatie. Dit geldt ook voor eventuele directe of indirecte schade. Informatie die via de website wordt verzonden is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd. VOI advocaten is niet verantwoordelijk voor andere websites die naar www.voiadvocaten.nl verwijzen. VOI advocaten behoudt het auteurs- en beeldrecht voor alle informatie op de site (tekst, logo’s, fotografie).

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.