Belasting procedure

Sta sterk in uw belastingprocedure: van bezwaar tot cassatie

Als u op deze website beland bent, zoekt u hoogstwaarschijnlijk hulp in een geschil met de Belastingdienst. U wilt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een onterechte of te hoge belastingaanslag (zoals een naheffingsaanslag of navorderingsaanslag). Misschien bent u wel aansprakelijk gesteld door de Belastingdienst? Of wellicht heeft u al een procedure lopen en bent u op zoek naar gespecialiseerde bijstand? Of het nu gaat om het aanvechten van een belastingaanslag of om het voeren van een andere fiscale procedure: zoek niet verder, maar lees vooral de informatie op deze website en op voiadvocaten.nl.

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag of een andere beschikking van de Belastingdienst (zoals een boete of een beschikking aansprakelijkstelling), kunt u daar bezwaar tegen maken. Dit kunt u doen door daartegen een bezwaarschrift in te dienen. In het bezwaarschrift en tijdens de daarop volgende bezwaarprocedure is het mogelijk om uw standpunt naar voren te brengen. U kunt de Belastingdienst dan laten weten waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag of de beschikking. De sleutel tot succes ligt onder meer in een helder bezwaarschrift en een doordachte strategie. Het is belangrijk een bezwaarschrift bijvoorbeeld goed te motiveren, zodat de Belastingdienst ervan overtuigd raakt dat u gelijk heeft. De Belastingdienst is ook verplicht uw bezwaar serieus te overwegen.

Onderdeel van de bezwaarprocedure is een hoorzitting. U heeft het recht om tijdens een hoorzitting ook mondeling uw standpunten naar voren te brengen. Een hoorzitting is belangrijk, omdat dit u ook voorafgaand aan die hoorzitting het recht geeft om inzage te nemen in alle op de zaak betrekking hebbende stukken. Dit betreft aldus het dossier van de Belastingdienst op basis waarvan de belastingaanslag – bijvoorbeeld in afwijking van de ingediende aangifte – is vastgesteld en kan veel informatie bieden.

Is er bijvoorbeeld bewijs dat u bent uitgenodigd voor het doen van belastingaangifte? Beschikt de Belastingdienst wel echt over een zogenoemd ‘nieuw feit’ voor het vaststellen van een navorderingsaanslag of is sprake van bewijs voor ‘kwade trouw’? Heeft de Belastingdienst de vastgestelde correcties wel op juiste uitgangspunten gebaseerd? En indien u aansprakelijk bent gesteld, heeft de Belastingdienst dan wel aan alle formele vereisten daarvoor voldaan?

Een en ander zal uit de op de zaak betrekking hebbende stukken moeten blijken. De inhoud van de op de zaak betrekking hebbende stukken kan daarom van cruciaal belang zijn voor het verloop en de uitkomst van uw belastingprocedure.

Beroep en hoger beroep

Als de Belastingdienst uw bezwaar afwijst, is het mogelijk tegen de uitspraak op bezwaar een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het is dan niet de Belastingdienst die uw zaak heroverweegt, maar de rechter(s). Ook dan is het van belang om gemotiveerd aan te geven waarom de Belastingdienst het niet bij het juiste eind heeft. Een beroepsprocedure kent vele procedurele spelregels en vereist ook kennis en ervaring op het gebied van formeel belastingrecht. Het kan daarom ook van groot belang zijn hiervoor een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen.

Na een beroepsprocedure bij de rechtbank is het, indien nodig, mogelijk om in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof zal de zaak opnieuw beoordelen en een nieuwe uitspraak doen ten aanzien van het geschil.

Cassatie

Indien het gerechtshof het recht niet goed heeft toegepast of een beslissing heeft gegeven die niet helemaal begrijpelijk is in het licht van de naar voren gebrachte feiten, is het mogelijk om daartegen in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad doet geen nieuw onderzoek naar de feiten, maar kan wel beoordelen of het gerechtshof het recht goed heeft toegepast.

VOI advocaten helpt u verder

Het voeren van fiscale procedures is echt een vak apart. De advocaten van VOI advocaten kennen de fijne kneepjes van dit vak. VOI advocaten is namelijk gespecialiseerd in fiscale procedures en aldus ook in het voeren van bezwaar-, (hoger) beroep- en cassatieprocedures. Zowel aan de hand van uw verhaal als aan de hand van het dossier (de op de zaak betrekking hebbende stukken), bepalen de advocaten van VOI advocaten samen met u de juiste strategie voor uw zaak en worden uw standpunten gemotiveerd naar voren gebracht. Daarbij kijken de advocaten van VOI advocaten ook verder dan alleen de standaardmogelijkheden: zijn er ook alternatieve oplossingen mogelijk? Bijvoorbeeld door in overleg te treden met de Belastingdienst? Of door een zaak te laten verwijzen voor mediation? Het belangrijkste is dat uw procedure tot een effectieve en passende oplossing leidt en dat u tevreden bent met de uitkomst daarvan.

Bent u op zoek naar een advocaat die weet hoe de hazen lopen en die samen met u op zoek gaat naar een oplossing voor uw geschil, bijvoorbeeld door met de Belastingdienst in gesprek te gaan of door te procederen? Neem direct contact op. We gaan dan zo snel mogelijk voor u aan de slag.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.