Advocaat in belastingzaken

VOI advocaten heeft veel expertise en ervaring in huis die van pas kan komen bij zaken zoals belastingcontroles, boeteprocedures, fiscale cassatie, invorderingsgeschillen en internationale gegevensuitwisseling. Daarbij kijken wij altijd eerst of wij zonder tussenkomst van een rechter tot een oplossing kunnen komen. Lukt dat niet, dan begeleiden wij onze klanten bij het voeren van een procedure. 

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bent u benieuwd wat de reikwijdte is van het verschoningsrecht (legal privilege) in de landen (ver) om ons heen? Via de volgende link kunt u het boek The Legal Privilege (un)covered gratis downloaden.